Oskrba konj

Oskrba konj

V sodobnem hlevu imamo na voljo 16 prostornih boksov, sedlarno in pralnico za konje. Zunaj je urejena manjša maneža. Poleg sena, ki ga sami pripravimo, dobijo konji žitni obrok oziroma ustrezna krmila in dodatke, ki jih zagotovi lastnik sam. Krmimo in čistimo dvakrat dnevno, vmes so konji na pašniku, če le vremenske razmere to dopuščajo.

Srečo imamo, da smo lahko v neposredni bližini hleva uredili več hektarjev velika pašnika, po sredini katerih teče potok, ki zagotavlja konjem čisto in svežo vodo. Pa še strahu pred prečkanjem vode se pri tem znebijo!
Poleg ravninskih pašnikov imamo urejena še dva hribovska pašnika, s strmimi tereni, ki so posebej primerni za mlade konje, saj jim nudijo optimalne pogoje za razvoj mišic.

Cena dnevne oskrbe je 10 €.

Cena mesečne oskrbe z uporabo maneže je 250,00 €.