Več o pasmi

Več o pasmi

Appaloosa konji naj bi v Ameriko prišli z Bližnjega vzhoda ali s pošiljkami blaga iz Španije v Mehiko okrog leta 1600. Indijanci so jih postopno širili vedno bolj severno in do leta 1730 so ti konji prišli do plemena Nez Perce, ki je konje zaradi njihove inteligence, vzdržljivosti in obarvanosti posebej vzljubilo. V naslednjih sto letih so se načrtno lotili reje in v nekaj desetletjih so s strogo selekcijo teh konj dobili srednje velik, okreten in inteligenten tip jahalnega konja. Tesna vpetost konja v vsakdanjik plemena, je vodila razvoj pasme v smeri vzdržljivosti potrebne za lov in dirke pa tudi vsestranskosti, ki je bila potrebna za življenje v taboru. Kmalu so jih zaradi njihovih odličnih lastnosti začela ceniti tudi druga indijanska plemena. Ker jih je bilo moč najti p redvsem na območju ob reki Palouse, so postali znani pod imenom ” A Palouse Horse”. Iz tega imena je nastalo ime “A Palousey” in kasneje “Appaloosa”. Ko so evropski osvajalci zdesetkali Indijance, med njimi tudi pleme Nez Perce, je tudi Appaloosa konj skoraj izginil. Rejsko knjigo za appaloose  vodi Appaloosa Horse Club v zvezni državi Idaho, ZDA. Od njegove ustanovite leta 1938, je bilo registriranih že več kot 700.000 konj te pasme in rejce najdemo v vseh delih sveta.

Razlog, da je na našo kmetijo prišla Alta Speedy Bar, naša prva appaloosa plemenska kobila, je bila potreba po srednje visokem, mirnem, neplašljivem in zanesljivem terenskem konju. Po desetletju premišljenega dela v reji, skrbne izbire prave kombinacije žrebcev in kobil smo ponosni, da tudi sami  vzrejamo mirne, učljive in konstrukcijsko skladne konje, ki so novim lastnikom v veselje.